องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]143
62 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]144
63 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 8 ก.พ. 2561 ]149
64 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]151
65 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 12 ม.ค. 2561 ]135
66 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]141
67 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]148
68 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]163
69 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]159
70 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]153
71 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]153
72 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]151
73 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]464
74 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 13 ก.พ. 2560 ]151
75 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 10 ก.พ. 2560 ]161
76 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]418
77 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]165
78 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 16 ส.ค. 2559 ]160
79 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]170
80 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]161
 
|1|2|3หน้า 4|5