องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]138
62 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]131
63 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]133
64 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]131
65 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]420
66 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 13 ก.พ. 2560 ]132
67 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 10 ก.พ. 2560 ]141
68 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]397
69 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]143
70 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 16 ส.ค. 2559 ]140
71 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]144
72 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 26 พ.ค. 2559 ]139
73 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 9 ก.พ. 2559 ]139
74 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]137
75 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 3 ก.พ. 2558 ]142
76 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2557 ]142
77 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 8 ก.พ. 2556 ]144
 
|1|2|3หน้า 4