องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป

    เอกสารประกอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด