องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด