องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา


กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป วันที่ลงข่าว 2 มีนาคม 2564

    เอกสารประกอบ

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด