องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด