องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ลงข่าว 14 มิถุนายน 2564

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด