องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด