องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ลงข่าว 29 มีนาคม 2564

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด