องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด