องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 วันที่ลงข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2564

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด