องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 วันที่ลงข่าว 14 ธันวาคม 2563

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด