องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2/2565 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2/2565 ประจำปี 2565

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2/2565 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด