องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าวรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่1/2561 ประจำปี พ.ศ.2561  วันจันทร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 
วันพุธที่  6  กันยายน พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด