องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด