องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  วันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด