องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2/2561 ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าวรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่1/2561 ประจำปี พ.ศ.2561  วันจันทร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่1/2561
ประจำปี พ.ศ.2561  วันพุธที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2/2561 ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด