องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป

    เอกสารประกอบ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด