องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 335 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.จันอัด พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]10
3 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน [ 3 เม.ย. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]11
5 การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]8
6 ประกาศเจตนารมย์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NO Gitf Policy) [ 10 มี.ค. 2566 ]6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 9 มี.ค. 2566 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดว่าด้วยประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร [ 9 มี.ค. 2566 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดว่าด้วยประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภา [ 9 มี.ค. 2566 ]4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 10 รายการ [ 3 ก.พ. 2566 ]21
11 ประชาสัมพันธ์จากอบต.จันอัด เรื่อง ช่องทางร้องเรียน [ 3 ก.พ. 2566 ]4
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบตจันอัด ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 23 ม.ค. 2566 ]17
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]18
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยขน์ปล่อยทิ้งว่างเปล่าตามาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]22
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]29
17 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ให้เจ้าของรถเกี่้ยวข้าวแบบเพื่อเสียภาษีรถเกี่ยวข้าวประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]42
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.จันอัด พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2565 ]8
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17