องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 315 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 23 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง อัตราการเสียภาษีที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยขน์ปล่อยทิ้งว่างเปล่าตามาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]13
5 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ให้เจ้าของรถเกี่้ยวข้าวแบบเพื่อเสียภาษีรถเกี่ยวข้าวประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
9 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2565 ]54
10 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2565 ]54
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]65
12 ประชาสัมพันธ์โครงการเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]58
13 ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]68
14 การส่งเสริมวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดในสะอาด 2565" ของจังหวัดนครราชสีมา และแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]64
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]64
16 ประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]60
17 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 มิ.ย. 2565 ]120
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]119
19 ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ชะลอการใช้จ่ายงบประมาณการช่วยเหลือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)ชั่วคราวจนกว่าสถานะการคลังจะเอื้ออำนวยฯ [ 26 พ.ค. 2565 ]104
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 25 พ.ค. 2565 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16