องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 377 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ให้เจ้าของรถเกี่ยวข้าวยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรถกี่ยวข้าว ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]1
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2566 ]23
7 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบียความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]21
9 รายงานผลการดำเนินตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570) งบประมาณปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2566 ]28
10 ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]34
11 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 4 เม.ย. 2566 ]36
12 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน [ 3 เม.ย. 2566 ]24
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]31
14 การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]28
15 ประกาศเจตนารมย์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NO Gitf Policy) [ 10 มี.ค. 2566 ]26
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 9 มี.ค. 2566 ]25
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดว่าด้วยประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร [ 9 มี.ค. 2566 ]24
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดว่าด้วยประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภา [ 9 มี.ค. 2566 ]24
19 รายงานผลโครงการสนับสนุนการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]25
20 รายงานผลโครงการ 1,000 วัน พลัส ตำบลจันอัด ปี 2565 (สปสช.) [ 6 ก.พ. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19