องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2565 ]24
2 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2565 ]26
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]37
4 ประชาสัมพันธ์โครงการเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]29
5 ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]41
6 การส่งเสริมวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดในสะอาด 2565" ของจังหวัดนครราชสีมา และแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]39
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]38
8 ประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]33
9 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 มิ.ย. 2565 ]59
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]64
11 ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ชะลอการใช้จ่ายงบประมาณการช่วยเหลือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)ชั่วคราวจนกว่าสถานะการคลังจะเอื้ออำนวยฯ [ 26 พ.ค. 2565 ]52
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]58
13 ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]77
14 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตราการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 12 พ.ค. 2565 ]79
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]68
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]61
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]63
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]67
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]64
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16