องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

หัวข้อ รายงานการประชุม ชื่อเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ลงข่าว 6 ก.พ. 2561

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด