องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]136
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]166
23 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]150
24 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]142
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]146
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]148
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]130
28 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]128
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]180
30 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]128
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]138
32 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]124
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]139
34 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]222
35 รายงานการประชุม กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 27 ก.พ. 2563 ]131
36 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 20 ก.พ. 2563 ]193
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]124
38 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]244
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]129
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]233
 
|1หน้า 2|3|4