องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 2 มี.ค. 2564 ]189
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]193
23 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]177
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]184
25 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]191
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]186
27 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]186
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]194
29 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]164
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]216
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]182
32 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]171
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]174
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]177
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]159
36 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]159
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]209
38 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]153
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]165
40 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]151
 
|1หน้า 2|3|4|5