องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]28
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]33
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]40
4 ายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]42
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]48
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]48
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]51
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]59
9 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 2 มี.ค. 2566 ]62
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]62
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]67
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]79
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]77
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]80
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]130
16 รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]116
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]125
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2/2565 ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]158
19 รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]170
20 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 4 ม.ค. 2565 ]164
 
หน้า 1|2|3|4|5