องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]91
2 รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]78
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]86
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2/2565 ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]123
5 รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]129
6 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 4 ม.ค. 2565 ]125
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]168
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]202
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]179
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]180
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]216
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]173
13 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 2 มี.ค. 2564 ]172
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]177
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]161
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]168
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]174
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]168
19 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]170
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]179
 
หน้า 1|2|3|4