องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]27
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]33
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]51
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]56
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]53
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]55
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]55
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]123
9 รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]107
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]115
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2/2565 ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]150
12 รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]161
13 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 4 ม.ค. 2565 ]155
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]44
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]196
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 ประจำปี 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]229
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]203
18 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]210
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]246
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]197
 
หน้า 1|2|3|4|5