องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด