องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
  ดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อพ...[วันที่ 2021-12-14][ผู้อ่าน 86]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 134]
 
  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อติดตามผลการดำ...[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 89]
 
  รายงานผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชา...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 67]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบร...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 186]
 
  กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กา...[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 212]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256...[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 182]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 213]
 
  กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้อ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 238]
 
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลจันอัด ...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 257]
 
  กิจกรรมกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประ...[วันที่ 2020-03-07][ผู้อ่าน 145]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19