องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


ตัดแต่งกิ่งไม้ตามริมถนนในพื้นที่ตำบลจันอัด


17 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านนายกประเทือง กอคูณกลาง นายก อบต.จันอัด ได้สั่งการให้ทีมงานกองช่าง อบต.จันอัด เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตามริมถนนในพื้นที่ตำบลจันอัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและป้องกันเหตุอันเกิดจากเหตุวาตภัยในวันข้างหน้า
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23
2022-03-03
2022-02-22
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-17