องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256...[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 259]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 294]
 
  กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้อ...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 323]
 
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลจันอัด ...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 372]
 
  กิจกรรมกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประ...[วันที่ 2020-03-07][ผู้อ่าน 225]
 
  กิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย[วันที่ 2020-03-04][ผู้อ่าน 295]
 
  กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุม"โรคไข้เลือดออก" ณ ...[วันที่ 2020-03-04][ผู้อ่าน 346]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...[วันที่ 2020-02-21][ผู้อ่าน 315]
 
  กิจกรรงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถ...[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงาน[วันที่ 2020-01-28][ผู้อ่าน 231]
 
  กิจกรรมกีฬาโนนสูงสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. ...[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 377]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 256]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20