องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


จัดงานพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ณ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม และบ้านด่านติง เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวนครราชสีมา


เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดย นายประเทือง กอคูณกลาง ร่วมกับชาวตำบลจันอัด จัดงานพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ณ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม และบ้านด่านติง เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวนครราชสีมา
2023-05-29
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23
2022-03-03
2022-02-22
2022-02-18