องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยนายประเทือง กอคูณกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็กนักเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23