องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ครั้งที่ 2/2565 ณ


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และอนุมัติโครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะดำเนินการตลอดปีการศึกษา 2565





2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23
2022-03-03
2022-02-22
2022-02-18
2022-02-18
2022-02-17