องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
 


โครงการให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานประเพณีสงเกรานต์ ประจำปี 2565


วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดโครงการให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานประเพณีสงเกรานต์ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายประเทือง กอคูณกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประธานอำนายการจัดงานโครงการ ฯ กล่าวรายงาน และร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์
2024-01-30
2023-05-29
2023-02-02
2022-12-20
2022-08-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-12
2022-03-23