องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]46
2 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]142
3 รายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]179
4 รายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]262
5 รายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ [ 18 ต.ค. 2561 ]190
6 รายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ [ 18 ต.ค. 2561 ]220
7 รายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ [ 26 เม.ย. 2561 ]216
8 การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2560 [ 8 ธ.ค. 2560 ]185
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560) [ 30 ต.ค. 2560 ]210
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) [ 28 เม.ย. 2560 ]225