องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน


การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2560

    เอกสารประกอบ

การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด