องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ด้านที่ 6 HPA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยรูปแบบกระบวนการทางดิจิทัลในกระบวนงานต่างๆ [ 13 มิ.ย. 2567 ]23
2 2.การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
3 ตัวชี้วัดที่ 1 การประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี [ 11 มิ.ย. 2567 ]7
4 ดำเนินงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 7 มิ.ย. 2567 ]7
5 การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 7 มิ.ย. 2567 ]11