องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 10 มี.ค. 2565 ]122
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 7 เม.ย. 2564 ]195
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่ตั้งบุคลากร [ 13 ก.ค. 2563 ]188
5 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]168
6 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ต.ค. 2562 ]181