องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 10 มี.ค. 2565 ]148
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ.จุดบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 มี.ค. 2565 ]154
4 รายงานผลการประเมินโครงการประเมินความพพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]191
5 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ [ 13 ก.ค. 2563 ]184
6 รายงานผลการประเมินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.จันอัด ประมาณปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]200