องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บททั่วไป [ 20 พ.ค. 2565 ]84
2 1.แจ้งการขุดดิน [ 20 พ.ค. 2565 ]86
3 2.แจ้งการถมดิน [ 20 พ.ค. 2565 ]95
4 3.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 พ.ค. 2565 ]83
5 4.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]91
6 5.การขออนุญาติยื่นดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 20 พ.ค. 2565 ]97
7 6.การแจ้งดัดแปลงอดาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]99
8 7.การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตาม ม 22 [ 20 พ.ค. 2565 ]83
9 8.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]85
10 9.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตร 39 ทวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]90
11 10.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 20 พ.ค. 2565 ]90
12 11.การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32 [ 20 พ.ค. 2565 ]86
13 12.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 20 พ.ค. 2565 ]91
14 13.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 พ.ค. 2565 ]89
15 14.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 20 พ.ค. 2565 ]91
16 15.การขอต่ออายุใบอนุญาต [ 20 พ.ค. 2565 ]89
17 16.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 20 พ.ค. 2565 ]91
18 17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ [ 20 พ.ค. 2565 ]89
19 18.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินบี้ยความพิการ [ 20 พ.ค. 2565 ]82
20 19.การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 พ.ค. 2565 ]82
 
หน้า 1|2