องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


ข้อบัญญัติตำบลจันอัด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติตำบลจันอัด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด