องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2554

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด