องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุุคคล 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุุคคล 2566    เอกสารประกอบ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการทรัพยากรบุุคคล 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด