องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด (พ.ศ.2559-2563)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด (พ.ศ.2559-2563)  เมื่อวันที่  10 มิ.ย. 58

    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด (พ.ศ.2559-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด