องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด