องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลเรื่องราวร้องทุกข์


รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป(นางสมพร  ตอนจอหอ)



    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด