องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


ประกาศ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2553

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2553    เอกสารประกอบ

ประกาศ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ.2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2553
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด