องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ส.2551 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ส.2551 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557    เอกสารประกอบ

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ส.2551 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด