องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2563

    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด