องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปี2561

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปี2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด