องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อ 11 การเสนอและส่งสำเนาร่างช้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(หน้า 1-240) [ 5 มิ.ย. 2567 ]12
2 ข้อ 13 การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2567 ]5