องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2567 ]8
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร [ 1 ก.พ. 2567 ]10
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภา [ 1 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2566 ]43
5 ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 9 มี.ค. 2566 ]35
6 ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 9 มี.ค. 2566 ]34