องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ.)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]37
2 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]98
3 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น(ใบงานที่ 5) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]103
4 ประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 12 ม.ค. 2565 ]113