องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
งานการเจ้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 29 ก.ค. 2564 ]254
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรัง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]264
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 ก.ย. 2562 ]197
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ก.ย. 2562 ]198
5 การกำหนดครั้งที่ลา หรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง [ 10 ก.ย. 2562 ]193
6 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 27 ธ.ค. 2561 ]219
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อบต.จันอัด [ 26 มิ.ย. 2561 ]220