องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคสามโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]26
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]46
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]133
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]185
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]225